Sollicitatieformulier

Voorletters*:
Voornaam*:
Tussenvoegsel:
Achternaam*:
Adres*:
Postcode*:
Plaats*:
Telefoonnummer*:
Mobiel nummer*:
Emailadres*:
Geboortedatum*:
Geboorteplaats:

Geslacht*
   Man
   Vrouw
Sofinummer*:
Rekeningnummer*:
Curriculum Vitae:

Naar welke functie solliciteert u?*
   Receptionist / objectbeveiliger
   Mobiel surveillant
   Alarmopvolger
   Winkelsurveillant
   High risk beveiliger
   Opleiding tot beveiliger 2

Solliciteert u naar aanleiding van een advertentie?*
   Nee
   Ja
Zo ja, waar heeft u de advertentie gezien?:

Hoe is uw gezondheid?*
   Goed
   Matig
   Zwak

Hebt u lichaamsgebreken en/of afwijkingen*
   Nee
   Ja

Zo ja, waar bestaan deze uit?

Bent u de afgelopen vijf jaar langdurig ziek geweest?
   Ja
   Nee
Zo ja, welke ziekte betrof het en gedurende welke periode:

Hoe is uw gehoor?
   Goed
   Matig
   Slecht

Hoe is uw gezichtsvermogen?
   Goed
   Matig
   Slecht

Hoe is uw reukvermogen?
   Goed
   Matig
   Slecht

Hebt u bezwaar tegen een medische keuring?*
   Ja
   Nee
Wat is uw hoogst genoten opleiding?*:
Diploma behaald in?*:

Welke relevante beveiligingsopleidingen heeft u met een diploma voltooid?*
   Beveiliger 2
   ABM
   Vakdiploma
   Coördinator
   Geen diploma

Heeft u een geldig BHV-diploma?*
   Ja
   Nee
Zo ja, wat is de vervaldatum van het diploma:

Heeft u een geldig EHBO-diploma van het Oranjekruis?*
   Ja
   Nee
Zo ja, wat is de vervaldatum van het diploma:

Beschikt u over een rijbewijs?*
   Ja
   Nee

Beschikt u over een auto?*
   Ja
   Nee

In welke functies als beveiliger heeft u ervaring?*
   Receptionist / objectbeveiliger
   Mobiel surveillant
   Alarmopvolger
   Centralist
   Winkelsurveillant
   Geen ervaring
Wie is uw laatste werkgever?*:
Van wanneer tot wanneer heeft u bij deze werkgever gewerkt?*:
Wat was de functie bij deze werkgever?*:

Wat was de reden voor het beëindigen van de werkzaamheden?*
Wie mogen wij bellen als referentie?*:
Wat is de functie van de referent?:
Wat is het telefoonnummer van deze referent?*:
Wie is uw één na laatste werkgever?*:
Wat was de functie bij deze werkgever?*:
Van wanneer tot wanneer heeft u bij deze werkgever gewerkt?*:

Wat was de reden voor het beëindigen van de werkzaamheden?*
Wie mogen wij bellen als referentie?*:
Wat is de functie van de referent?*:
Wat is het telefoonnummer van deze referent?*:

Hoeveel uur per week wilt u werken?*
   0 tot 10 uur
   10 tot 30 uur
   30 of meer uur

Ik ben bereid te werken op*
   Maandag
   Dinsdag
   Woensdag
   Donderdag
   Vrijdag
   Zaterdag
   Zondag

Ik heb geen bezwaar tegen*
   Ochtenddiensten
   Dagdiensten
   Middagdiensten
   Avonddiensten
   Nachtdiensten

Ik heb geen bezwaar tegen gebroken diensten*
   Geen bezwaar
   Wel bezwaar

Bent u ooit veroordeeld voor een strafbaar feit?*
   Ja
   Nee

Zo ja, voor welk(e) feit(en), en wanneer

Heeft u bezwaar tegen een antecedentenonderzoek?*
   Geen bezwaar
   Wel bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het inwinnen van referenties?*
   Geen bezwaar
   Wel bezwaar
Ik ga akkoord met de sollicitatieprocedure van Huschka Beveiligers
Ik heb dit sollicitatieformulier naar waarheid ingevuld
Ik ga akkoord met ontbinding van rechtswege van een toekomstige arbeidsovereenkomst indien blijkt dat ik dit formulier niet naar waarheid heb ingevuld
Anti-spam code: *
Wat is het antwoord van deze rekensom: 19 + 7 =

* Verplichte velden