Logo Huschka

Geachte heer/mevrouw,

Na ondertekening van dit schrijven geeft u ons, Huschka Beveiligers B.V., de machtiging om uw abonnement:  Met uw huidige leverancier:  per direct op te zeggen.


  Het betreft het abonnement voor de locatie(s)

  meerdere locaties mogelijk

  Adres Postcode Woonplaats

  Nadat uw huidige leverancier Beveiligingsbedrijf/ PAC deze opzegging schriftelijk heeft bevestigd ontvangt u van Huschka Beveiligers B.V. een copie. Voor een schouw op locatie en de inname van sleutels en alarmcode mailen wij persoonlijk met u een afspraak.

  Met vriendelijke groet,

  Voor akkoord, machtiging
  Wissen / opnieuw


  Het versturen kan ongeveer 10 seconden duren.