Naam: Email: Overig:

Onderhoud Brandmeldcentrale

Zorg dat uw brandmeldcentrale altijd goed functioneert en laat deze goed onderhouden!

Wij werken een op maat gemaakt onderhoudscontract voor u uit.   

  • Het onderhoudscontract verplicht de installateur tot het verrichten van onderhoud 1 x per jaar.
  • Het onderhoudscontract verplicht de installateur om binnen 12 uur na een storingsmelding te zijn aangevangen met werkzaamheden gericht op het opheffen van de storing (deze prijs is niet opgenomen in het contract).                                                   


Niet inbegrepen:

  • Het opheffen van tussentijdse optredende storingen en reparatiewerkzamheden.
  • De kosten van een erkend inspectiebureau bij certificeringsinspecties.
Naam: Email: Overig: