Naam: Email: Overig:

Onderhoud Blusmiddelen

Uw jaarlijkse keuring van uw blusmiddelen voor een vaste prijs per jaar?

Inbegrepen bij prijs voor het jaarlijks onderhoud blusmiddelen:

  • Controle wordt uitgevoerd door een REOB gediplomeerde medewerker. Brandblussers worden gecontroleerd volgens NEN 2559 en brandslanghaspels volgens NEN-EN 671-3 Na controle worden blusmiddelen voorzien van een verzegelingsset en controlesticker.          
  • Volgens de NEN-EN 671-3 dienen slangen van brandslanghaspels eens per vijf jaar te worden beproef.
  • Conform NEN 2559 wordt aan brandblussers in het 5e en 15e jaar na productiedatum onderhoud gepleegd.
  • Conform NEN 2559 wordt aan brandblussers in het 10e jaar na productiedatum revisie gepleegd.  

    U betaalt een vaste prijs voor al het bovenstaande onderhoud.    


Naam: Email: Overig: